ENG
DE
 • Kontakt
 • Naše služby
 • Hotová řešení
 • Reference


IT - Controllership s.r.o.

Habřina 120
503 03 Smiřice
IČ: 01408291
DIČ: CZ01408291

www: it-cship.com
e-mail: info@it-cship.com


Kontakty:

Petr Záhora
tel.: +420 733 114 286
e-mail: petr.zahora@it-cship.com


Kdo jsme a co můžeme nabídnout

 • Více než 10 let praxe v oboru průmyslové automatizace (programování, analýza).
 • Implementace řídících systémů (PLC) zejména firem Siemens, B+R, Mitsubishi, Schneider, Rockwell Automation a OMRON a softwarových řešení SCADA/HMI pro vizualizaci procesů.
 • Realizace projektů v různých oborech průmyslu, zejména průmysl potravinářský, automobilový, farmaceutický, chemický, teplárenství a úprava vod.
 • Programování mikroprocesorů a kontrolerů pro elektronické komponenty. Máme zkušenosti především s procesory firem STmicroelectronics a Microchip.
 • Spolupráce s Fakultou Informatiky a Managementu Hradec Králové na školení v oblasti počítačových sítí, participací studentů na reálných projektech a další. Tato spolupráce umožňuje efektivně sledovat technologické trendy na trhu.

Vždy se snažíme maximálně a optimálně využít dostupné technologie a znalosti k podpoře úsilí zákazníků dosáhnout vyšší efektivitu a kvalitu výrobních procesů.

Chceme být těmi, kteří zákazníkům umožní zavést pro ně optimální řešení z hlediska vynaložených investic, jejich návratnosti a kvality řešení.

Analýza procesu a návrh možných řešení

Nabízíme provedení analýzy technologického procesu a výrobních postupů, na jejichž základě navrhneme možné varianty řešení a připravíme podklady pro vytvoření projektu. Rozsah navrženého řešení může být podle požadavku zákazníka a může zahrnovat navržení senzorů, čidel a snímačů, řídící systémy (PLC) a jejich architekturu, vizualizační systémy (operátorské panely, počítače PC) a jejich architekturu.

Analýza projektu a návrh optimálního řešení

Pro strojně-technologické projekty nabízíme provedení analýzy a navržení optimálního řešení s ohledem na různé aspekty, jako je spolehlivost, poměr cena/výkon, snadná údržba, nasazení po etapách, apod.

Projekční činnost

Pro strojně-technologické projekty vypracujeme výkresovou dokumentaci a elektro projekt.

Dodávka řídích systémů a jejich programování

Nabízíme dodávku a vytvoření programu pro řídící systémy Siemens Simatic S7, případně S5, řídící systémy Allen-Bradley SLC, Micrologix, CompactLogix, ControLogix firmy Rockwell Automation, řídící systémy Mitsubishi, Schneider a OMRON.

Dodávka, konfigurace a programování vizualizačních systémů

Máme zkušenosti s nasazením různých vizualizačních systémů. Pracujeme s produkty světových i českých renomovaných výrobců. Nabízíme řešení založené především na těchto systémech:

 • Wonderware InTouch a Wonderware System Platform (Aplikační Server a architektura Archestra)

Na přání zákazníka jsme schopni zpracovat řešení i v následujícím software:

 • Siemens WinCC, ProTool a WinCC Flexible
 • FactoryTalk View SE a ME, RSView32 od firmy Rockwell Automation
 • RETOS NT
 • Aspic
 • Control Web

Dodávka komponent počítačových sítí

V dnešní době je samozřejmostí, že i automatizační systémy jsou distribuované a zakomponované do menších či větších počítačových sítí. Zajistíme návrh a dodávku komponent průmyslových sítí jako je Profibus, Profinet, Ethernet/IP, DeviceNet i standardní sítě Ethernet.

Vzdálená správa

Při implementaci složitějších technologií mnohdy vyvstává potřeba dlouhodobější asistence a podpory zákazníka. Pro tyto účely se jeví vzdálená správa dané technologie (například využitím internet připojení) jako optimální řešení, kdy je možné zajistit reakční časy mnohem kratší oproti standardnímu zásahu technika. Toto řešení jednoznačně šetří náklady zákazníka.

Nabízíme implementaci vzdálené správy na většinu existujících systémů (Siemens, Schneider, Mitsubishi, ….)LogAnalyst

LogAnalyst je námi dodávaný systém, který v sobě kombinuje sběr systémových a procesních dat získaných při provozu stroje / linky a zároveň jejich analýzu, přesně dle požadavků zákazníka.

 • Analýza produktivity stroje / linky
 • Analýza prostojů (druhy a četnost poruch)
 • Včasné objednání opotřebitelných náhradních dílů

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.

Našich služeb využili například:

 • BATZ CZECH, s.r.o.
 • Glatt GmbH - Německo
  a jeho zákazníci:
  • 8 de Marzo, Kuba
  • Abbott, Brazílie
  • Dragenopharm, Německo
  • Kendy PHARMA, Bulharsko
  • Lek, Slovinsko
  • Novartis, USA
  • Pfizer, Japonsko
  • Teva, ČR
 • JESVA s.r.o.
 • Progys CZ, s.r.o.
 • TOPEK-Oil.cz, a.s.
 • VKK, s.r.o.
 • Vyncke s.r.o.
 • Weld Project, s.r.o.
 • Wittur GmbH
 • S&T Electronics and Payment Systems GmbH

Některé námi realizované projekty

vertikální granulátor a fluidní sušárna PCS system

Uvádění technologií do provozu, kvalifikace

Uvádění technologií do provozu:
- Většinou granulační linky, které se skládaly s několika funkčních celků: FBD (Fluidní sušárna), VG (Vertikální granulátor), PCS (Podtlakové vyprázdnění), Síťování
- Součástí uvedení do provozu je kontrola mechanického složení a kondice jednotlivých komponent, po které následuje kontrola elektrického připojení

Kvalifikace:
- Kvalifikace IQ (Installationqualification). Kontrola a následné vyplnění testů. Samotné IQ se skládá z několika částí( HATP – Hardware test, IQ – Elektro test, Kalibrace vybraných čidel)
- Kvalifikace OQ (Operationalqualification) – Test funkcí stroje
- Provedení kvalifikačních aktivit do dokumentace vytvořené podle metodiky GAMP (GoodAutomatedManufacturingPractice)

svářecí stroj použití routeru eWON

Svařovací stroj - programování s archivací dat

Programování řízení svařovacího stroje s otočným stolem a třemi přípravky:
- PLC Simatic S7-315 + HMI Simatic TP177B
- Vzdálená správa pro Simatic S7-315
- Archivace procesních dat
- Tisk etiket s čárovým kódem

svařovací stroj svařovací stroj

Jednoúčelový svařovací stroj

Programování řízení jednoúčelového svařovacího stroje:
- PLC Simatic S7-314
- HMI Weintek WT3010

svařovací stroj svařovací stroj

Jednoúčelový svařovací stroj

Programování řízení jednoúčelového svařovacího stroje:
- PLC Simatic S7-1200
- HMI Simatic KTP600

SCADA: RetosNT

Čistírna odpadních vod

Programování řízení ČOV:
- PLC Schneider Modicon M238
- HMI Schneider
- SCADA - RetosNT